Kullanım Şartları

 Bu web sitesine erişmeden ya da siteyi kullanmadan önce lütfen Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyup gözden geçiriniz. Bu siteye erişerek ya da bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Eğer Kullanım Şartları’nı kabul etmiyorsanız bu siteye erişemez veya bu siteyi kullanamazsınız. Site Sahibi bu Kullanım Şartları’nda zaman zaman değişiklikler yapabilir. Değişiklikler web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacağından bu Kullanım Şartları’nı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Web Sitesinin Kullanımı. Bu sitedeki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu web sitesi içerisindeki bilgilere erişmeniz ve kullanmanız Kullanım Şartları’na tabidir. Bu siteye erişerek ve bu siteyi kullanarak Kullanım Şartları’nı koşulsuz olarak kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesine erişirken ve onu kullanırken her zaman yasalara uygun hareket edeceğinizi, web sitesine zarar veren, ona erişimi engelleyen, çalışmasını kesintiye uğratan veya bozan veya diğer kullanıcıların siteyi kullanmalarını ve ondan faydalanmalarını engelleyen herhangi bir şey yapmamayı; web sitesine ekleyebileceğiniz yorum, içerik ve benzeri hiçbir unsurun bir üçüncü kişinin herhangi bir hakkını ihlal etmeyeceğini taahhüt ettiğinizi, bu taahhüdünüzün ihlali sebebi ile Site Sahibi’nin sorumlu tutulamayacağını, tutulması durumunda ihlalde bulunana tamamen rücu hakkı bulunduğunu kabul ediyorsunuz.

İçerik. İşbu site içerisinde depresyon ve tedavi yolları hakkında bilgi ve içerikler yer almakta fakat bunlarla kesinlikle teşhis ve tedavi yönlendirmesi yapılmamaktadır, hiçbir bilgi ve içerik bu şekilde algılanmamalıdır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Site ziyaretçileri tarafından aktarılan bilgiler, o kişilerin kişisel kanı, deneyim ve görüşlerinden ibaret olup, bu konuda web sitesi yönetiminin hiçbir şekilde hukuki ve bağlayıcı sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu web sitesi ve içeriğine erişiminiz ve kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Site Sahibi bu web sitesinin içeriğini istediği zaman ve şekilde değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Site Sahibi bu web sitesinde doğru ve güncellenmiş bilgiler sunmak için makul çabayı harcar, fakat doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği için herhangi bir garanti vermez. Site Sahibi, açık ya da kapalı olarak herhangi bir garanti vermez. Site Sahibi ve bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunumuyla ilgilenen hiçbir kurum veya kişi, bu siteye erişimden, sitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasının veya içerikte yer alan hatalar veya ihmaller yüzünden meydana gelebilecek, doğrudan, tesadüfen, dolaylı veya cezai zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sorumluluk sınırlamasına bilgisayar donanımınıza gelebilecek zararlar veya bulaşabilecek virüsler de dahildir. Site Sahibi, bu web sitesinin ziyaretçileri veya blogların ziyaretçileri tarafından eklenen herhangi bir içeriği veya yorumu, hakaret içermesi, uygunsuz bulması veya benzeri sebepler ile yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Site Sahibi ayrıca bu web sitesine erişimi geçici olarak durdurabilir veya siteyi tamamen kapatabilir veya herhangi bir site ziyaretçisinin erişimini, herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın geçici olarak ya da temelli engelleyebilir.

Site ziyaretçileri tarafından aktarılan bilgiler, o kişilerin kişisel kanı, deneyim ve görüşlerinden ibaret olup, bu konuda Site Sahibi veya web sitesi yönetiminin hiçbir şekilde hukuki ve bağlayıcı sorumluluğu bulunmamaktadır. Site ziyaretçileri tarafından açılan bloglarda veya yorum alanlarında yazılacak olan yazılarda yer alacak her türlü bilgi, yorum, içerik; tedavide kullanılan her türlü ilaç, bilimsel ya da alternatif tıpla tedavi yöntemlerine yönelik bilgi, tecrübe ve yorumların tüm sorumluluğu yazan kişiye aittir. Sitenin bu anlamda hiçbir bağlayıcı yanı yoktur ve Site Sahibi’nin de bu anlamda hukuksal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site Sahibi, site ziyaretçileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışında kalan üçüncü tarafların eylemleri, özellikle yazdığı bilgi, tecrübe ve iddialardan sorumlu tutulamaz. Gönderilen yazıların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site Sahibi ve siteyle ilgili yöneticiler hiçbir sorumluluk kabul etmez. Web sitesinde bulunan ve/veya eklenen hiçbir içeriğin doğruluğu, kesinliği ve etkinliği garanti edilemez ve edilmemektedir. Gerek Site Sahibince oluşturulmuş gerekse site ziyaretçileri tarafından eklenmiş hiçbir içerik tavsiye niteliğinde değildir ve Site Sahibini bağlamaz.

Gizlilik. web sitesi kullanıcılarının gizliliğine saygı duyar. Bu web sitesine verilen bilgiler hakkında kullanıcıların haklarını ve herhangi bir kişisel bilgiyi nasıl kullanabileceğimiz (“cookie”ler dahil) ile ilgili esasları anlatan Gizlilik Şartları’na bakınız.

Üçüncü Şahıs Web siteleri ve Bağlantılar. Bu web sitesi, üzerinde kontrolümüz olmayan üçüncü şahıslara ait sitelere bağlantılar ya da referanslar içerebilir. Bu tür bağlantılar sadece erişim kolaylığı için sağlanmıştır. Benzer şekilde, bu web sitesine Site Sahibi’nin kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs sitelerinde bulunan bağlantılardan erişilebilir. Site Sahibi bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği veya Türk mevzuatına uygunluğu ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya bunu ifade etmez ve bu içerik veya bilgilerden doğabilecek zararlar veya yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir üçüncü şahıs bağlantısının bulunması, Site Sahibi’nin onayını veya tavsiyesini belirtmez.

Tıbbi Bilgi. Bu web sitesi çeşitli tıbbi durumlar ve bunların tedavileri ile ilgili genel bilgi içerebilir. Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Site Sahibinin hiçbir şekilde bu web sitesinde verilen bilgilerin tek başına bir sağlık durumunu veya bir sağlık sorununu teşhis etmek için kullanmasını tavsiye etmez ve/veya bundan sorumlu tutulamaz. Yukarıda da belirtildiği gibi bu web sitesinde yer alan bilgiler kesinlikle bir hekim veya eczacıya danışmanın yerini tutamaz.

Gizli Olmayan Bilgi. Gizlilik Şartları’mız hükümleri altında, İnternet üzerinden, e-posta ile veya web sitesi üzerinde ya da başka herhangi bir şekilde Site Sahibi’ne gönderdiğiniz, soru, yorum ve öneri gibi tüm mesaj ve diğer malzemeler gizli olmayan bilgi olarak addedilir ve Site Sahibi’nin bununla ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur. Site Sahibi bu mesaj ve malzemeler içerisinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya teknikleri, ürün geliştirme, üretim ve pazarlaması da dahil olmak üzere her türlü amaç için kullanma hakkına sahiptir. Site Sahibi’ne ya da web sitesi yöneticilerine gönderilen yazı veya e-postaların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site Sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca bu web sitesine üye olarak kaydolmanız veya ziyaretiniz esnasında paylaştığınız her türlü iletişim bilgisi vasıtası ile Site Sahibinin ve/veya yetkilendireceği site yöneticisinin sizinle irtibata geçmesini onaylamış oluyorsunuz.

Fikri Mülkiyet Hakları. Bu web sitesinde ve içeriğinde bulunan tüm telif hakları, patentler, veritabanı hakları, ticari markalar, tasarımlar, know-how ve gizli bilgi (tescilli veya değil) ve tüm diğer fikri mülkiyet hakları Site Sahibi’ne aittir veya Site Sahibi’nin kullanım hakkı bulunmaktadır. Bu web sitesinin içeriği, tüm telif hakkı veya mülkiyet ile ilgili uyarılar korunacak şekilde ticari olmayan bireysel kullanım haricinde kopyalanamaz, ve oradan tekrar kopyalanamaz, taklit edilemez veya başka bir şekilde dağıtılamaz. Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışında Site Sahibi’nin açık yazılı izni olmadan, bu web sitesinde yer alan bilgi, metin veya belgeleri veya web sitesinin herhangi bir bölümünü elektronik ortamda veya basılı olarak çoğaltamaz, gösteremez, yükleyemez, dağıtamaz, değiştiremez, taklit edemez veya aktaramazsınız veya bunlardan türetilmiş işler yapamazsınız. Ayrıca Site Sahibi ismi ve logosu ve www.gazsancisinason.com logosu Site Sahibi’ne ait markalardır ve Site Sahibi’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu markaların veya diğer malzemelerin, burada izin verilenin dışında, kullanımı veya kötüye kullanımı, açık olarak yasaklanmıştır ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ve/veya diğer Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olabilir. Site Sahibi’in fikri ve sınai haklarını, tüm yasal olanakları sonuna kadar kullanarak, aktif ve girişken bir şekilde koruduğunu unutmayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları. Bu web sitesi ve tüm içeriği Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygundur. Her ne kadar bu web sitesindeki bilgilere Türkiye dışından da erişilebilse de, web sitesindeki bilgiler sadece Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanılmak üzere sunulmuştur. Diğer ülkeler Türkiye’dekinden farklı yasa, yönetmelik ve tıbbi uygulamalara sahip olabilirler. Bu Kullanım Şartları Anlaşması ve bu web sitesini kullanımınız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu web sitesi ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Muhtelif. Eğer bu Anlaşmanın herhangi bir koşulu kanuna aykırı, geçersiz veya uygulanamazsa, bu koşul diğer tüm koşulların uygulanabilirliğini etkilemeyecek şekilde ayrılabilir.

 

Daha detaylı bilgi almak için;

Bizleri 0 ( 216 ) 413 37 37 numaralı telefondan arayabilir,